Shaytoniy Xulqlar

Yuklab olish uchun quyidagi bog’ichlardan foydalanishingiz mumkin.

1 Dars. Qalb kasalliklari va ularning

2 Dars. Shaytoniy xulqlar sehr

3 Dars. Gazab er xotinning urishi

4 Dars. Gazab er xotinning urishi davomi

5 Dars. Porn Yangi giyohvand

6 Dars. Muflis haqiqiy xonavayron

7 Dars. Kino va g’ino musiqa

8 Dars. Ribo Kredit. Alloh bilan urushish

9 Dars. Shaytonning Qur’oni

10 Dars. Qalb kasalligiga shifomicin

11 Dars. Doka ro’mol qurimasachi taloq