Siyrat Darslari

Yuklab olish uchun quyidagi bog’ichdan foydalanishingiz mumkin.

1 Dars. Nima uchun siyratni o’rganamiz

2 Dars. Makka va Ibrohim AS Tarixlari

3 Dars. Abdul Muttolib va tug’ulganlari

4 Dars. Shaqqu Sodr va Bashoratlar

5 Dars. Shamoillari va arablardagi yaxshi xulqlar

6 Dars. Muhammad SAV ning Hadicha ra ga uylanishlari. Kabaning qayta qurilishi

7 Dars Zayd Ibn Xorisa va Qora Tosh

8 Dars Vahiy kelishi.Iqro va Vahiyni tuxtashi

9 Dars. Vahiy haqida tafakkur

10 Dars. Vahiyning Turlari. Xos Da’vat

11 Dars. Valid Ibn Mugiyrah

12 Dars. Quraysh qurondan tosishi

13 Dars. Quraysh va Abu Tolib Utba

14 Dars. Xabashistonga hijrat. Haqiqatni

15 Dars. Salmon Forsiydan Ibrat va Xabashistonga hijrat davomi

16 Dars. Umar Ibn Xattobning Islomi qabul

17 Dars Iqtisodiy qamal

18 Dars Abu Tolibning vafoti

19 Dars. Abu Tolib

20 Dars. Jinlar Islomga Kirishi. Shirinlik va kofir qissasi. Rasul SAV Makkaga Qaytishlari

21 Dars. Rasul (SAV) Oisha (RA)ga 9 yoshda uylanishlari

22 Dars. Isro voqeasi va undagi ajoyibotlar

23 Dars. Isro va me’roj – 2

24 Dars. Isro va me’roj – 3 (Jannat Vasfi-Rohati Dil)

25 Dars. Me’rojdagi voqealar – 4

26 Dars. Jahannam haqida salaflarcha

27 Dars. Isro va me’roj darslaridan foidalar

28 Dars. Madinada ekilgan donlar

29 Dars. Bay’atul aqobatul kubro (2-Bay-at)

30 Dars. Shayton 2-bay’atni Qurayshga fosh qilishi

31 Dars. Hijrat va uning hukmlari

32 Dars. Birinchilardan hijrat qilgan sahobalar

33 Dars. Rasululloh va Abu Bakrning hijratlari

34 Dars. Rasululloh va Abu Bakrlarning hijratlari

35 Dars. Shaytonning makri va Suroqa RA qissasi

36 Dars. Madinaga kirib kelishlari. Qubo Masjidi

37 Dars. Madinadagi va umum yahudiylar tarixi

38 Dars. Azonning mashru bo’lishi

39 Dars. Masjid qurilishi ko’rsatgan shakli

40 Dars. Sahobiylarni birodar tutintirishlari

41 Dars. Madinada bitim tuzish

42 Dars. Yahudlar bilan bitim.

43 Dars. Qiblaning o’zgarishi

44 Dars. Jihodga ruxsat va uning hukmi

45 Dars. Iqtisodiy tiklanish. Badrdan oldingi sariyyalar

46 Dars. Naxla sariyyasi “Jihod farz bo’ldi”

47 Dars. Badr 1-Qism (Halol Kino)

48 Dars. Badr 2-Qism. Jangga chiqmay qolganlar. Alloh sabot berishi

49 Dars. Badr 3-Qism. Muboraza (Duel)

50 Dars. Badr 4-Qism. Jangda sodir bo’lgan mo’jizalar

51 Dars. Badr 5-Qism. Bilol va Abu

52 Dars. Badr 6-Qism. Asirlarga qilgan muomala xumus

53 Dars. Badr 7-Qism

54 Dars. Banu Qaynuqo yahudlarining oqibati

55 Dars. Banu Qaynuqo davomi

56 Dars. Ka’bning o’ldirilishi 2-Qism

57 Dars. Uhud 1-Qism

58 Dars. Nasihatga quloq tutish yosh

59 Dars. Uhud 3-Qism

60 Dars. Uhud 4-Qism

61 Dars. Uhud 5-Qism. Hamzaning qatlini vaxshiydan eshitamiz

62 Dars. Uhud 6-Qism

63 Dars. Uhud 7-Qism. Rasululloh chekkan azoblar

64 Dars. Uhud 8-Qism

65-Dars Уҳуд 9-қисм

66 Dars. Uhud 10- Yakunlovchi Qism

67 Dars.Hamroul asad g’azoti

68 Dars. Bi’r Ma’unah fojeasi. Samasud haqida

69 Dars. Banu Nazir yahudlarining xiyonati

70-Dars. Hafsa va Ummu Salamah (RA)ga Uylanishlari

71-Dars. Zotur-Riqo G’azoti

72-Dars. 2-Badr Va Banu Mustaliq G’azoti

73-Dars. Ifk (Bo’hton) Voqeasi

74-Dars. Ifk Voqeasi 2 Handaq G’azoti 1 Qism

75-Dars. Handaq G’azoti 2-Qism

76-Dars Handaq G’azoti 3-Qism

77-Dars. Handaq 4-Qism. Banu Qurayza G’azoti

78-Dars Banu Qurayza 2-Qism-Yahudlarning Oqibati

79-Dars Handaqdan So’ng Bo’lgan Sariyyalar

80-Dars. 6-Hijriy Yildagi Sariyalar

81-Dars Hijob Oyati-Fazilati-Hukmlari Haqida

82-Dars Zaynab (RA)ga Uylanishlari

83-Dars Sulh Al hudaybiyyah 1-qism

84-Dars. Sulh Al-Hudaybiyyah 2-qism

85-Dars. Sulh Al-Hudaybiyyah 4-Qism

86-Dars. Sulh Al Hudaybiyyah 4-Qism

87-Dars. Nima Uchun Sulh Al-Hidaybiyani G’alaba Deyiladi

88-Dars. G’oba Va Xaybar G’azoti 1

89-Dars Xaybar 2-Qism

90-Dars Xaybarning Yakuniy Qismi

91-Dars. Podshoxlarga Yo’llangan Maktublar

92-Dars. Hiraqlga Yozgan Maktublari

93-Dars Umratul Qazo

94-Dars Xolid Ibn Valid Amr Ibn Os

95-Dars Mu’ta Jangi 2-Qism

96-Dars Mu’ta Jangi 3-Qism

97-Dars Makka Fathiga sabab bulgan jang Zatus Salasil

98- Dars Musulmonni O’ldirgan sahobiyninng oqibati Abu Sufyonning Madinaga Kelishi

99-Dars Xotib ibn Abi Balta’aning Qissasi xiyonat qilgan sahibiyning oqibati va ibratli

100-Dars. Abbosning Islomi Abu Sufyonning Islomi Makka Fathi 4-qism

101-Dars. Makkaga kirib Kelishlari Ka’ba ichida nozil bo’lgan oyat

102-Dars Makka Fathi 6-Qism. Bilol (RA)ning Ka’ba Ustida Aytgan Azoni

103-Dars Rasululloh SAW 21yildan so‘ng. Makka Fathi 7-Qism

104-Dars Makka va Undagi Ba’zi Ishlarning Harom Qilingani

105-Dars. Banu Maxzumlik Ayolning O’g’riligi

Дарс.Такрорий Дарс (Мадина Даври)/“Рамазондан Сўнг…”

Дарс. Ҳунайн Ғазоти/ Диёримиздаги Баъзи Зиёратгоҳларнинг Тарихи

Дарс. Ҳунайн Ғазоти 2 (Абу Ҳанифаҳ)

109-Dars.Xunayn G’azotidan sungJir’onadagi Taqsimot

110-Dars.Xavozindan vakillar kelishi Adii Ibn Xotimning Islomi

111-Dars. Shoir Kaab ibn Zuxayrning Islomi Tabuk G’azoti 1-Qism

112-Tabuk G’azoti 2-Qism

113- Tabuk G’azoti 3-qism

114-Dars Tabuk G’azoti 4-qism

115-Dars Tabuk G’azoti 5-qism

116-Dars.Tabuk G’azoti 6-Qism

117-Masjid Dirorning Oqibati Munofiqlar Fitnasi

118-Dars. Munofiq Abdulloh ibn Salulning vafotilion (lanatlashuv) Xukmingn sababi nuzuli

119-Dars.Saodat Davrida Qilingan Zinoning Tarixi Rajm Xukmi

120-dars. Lot Butini buzgan Sahobiyning Xazillari

121-Siyrat Darsi. Elchilar2-Qism,Musaylama Kazzaboning tarixi

122-Dars.Abu Bakr(RA)ning Haj Qilishlari,Makkani Yalong’och Tafov qilgan Mushriklar Tarixi

123-Dars Hajjatul Vado (Haj Manosiklari)

124-Dars. Vidolashuv Xaji 2 (davomi) Abu Hanifah

125-Dars. G’adir Xum VoqeasiAyollari Xafsa (RA) va Moriya (RA)lar o’rtalaridagi muammo

126-Dars. Pokiza umrning so’nggi kunlari

127-Dars. Rasululloh (s.a.v) vafotlari

128-Dars. Rasululloh (s.a.v) honadonlari

130-Dars. Siyratning Sahna Ortidagi Sirlari

131-Dars. Test Javoblari